The Marine Stewardship Council (MSC)

We investeren niet alleen in onderzoek dat visbedrijven moet helpen om een MSC-gecertificeerd te worden, maar werken ook samen met vissers die al gecertificeerd zijn en die zich inzetten voor duurzame visserij. Door leveranciers te ondersteunen die al volgens de MSC-norm werken, wordt de lat voor de gehele sector hoger gelegd.

MSC logo