Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn leidend in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicatie, inclusief reclame of promotiemateriaal. Inschrijvings-/claiminstructies worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden en door deelname worden alle deelnemers geacht de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd en daaraan gebonden te zijn. Bewaar een kopie voor uw informatie.
1. Geschiktheid

De promotie is geldig voor inwoners van Nederland. Werknemers van Princes Foods en Magioni, hun naaste families, partners, medewerkers, drukkers of iedereen die professioneel betrokken is bij de promotie zijn uitgesloten. Toegang tot internet en een Instagram-account is vereist. Elke deelnemer onder de 18 jaar moet toestemming hebben van een ouder of voogd om mee te doen.

2. Deelname

Deelname is mogelijk vanaf 07-11-2023 tot 14-11-2023 om 23:59. De wedstrijd is niet beperkt tot één inzending per persoon.

3. Deelname instructies

Om deel te nemen, moeten deelnemers @Princes_nl en @magionipizza volgen op Instagram, de post liken en een reactie plaatsen waarin zij aangeven wat hun favoriete piccolini recept is.

4. Winnaar

Op woensdag 15 november wordt er 1 winnaar geselecteerd.

5. Prijzen

Er wordt in totaal 1 prijs uitgereikt. De inhoud van de prijs is:

  • 1 x Princes tonijnstukken in water 145g MSC
  • 1 x Princes tonijnmoot in zonnebloemolie 120g MSC
  • 1 x Princes tonijnmoot in olijfolie 120g MSC
  • 1 x Princes Wilde Roze Zalm 213g MSC
  • 1 x Princes Sardines in olijfolie 110g MSC
  • 1 x Princes Ansjovis in zonnebloemolie met kappertjes 50g MSC
  • 1 x Princes Plantaardige tonijnsalade Couscous 160g
  • 1 x Princes plantaardige tonijn naturel 140g
  • 2 x twopack Magioni pizza crust
6. Winnaar selectie

De geselecteerde winnaar wordt 15-11-2023 via een reactie op hun comment op Instagram op de hoogte gebracht.

De winnaar moet zijn of haar prijs claimen door de instructies in het directe bericht op te volgen binnen 28 dagen nadat ze ervan op de hoogte zijn gesteld dat ze de wedstrijd hebben gewonnen. Zij dienen de nodige informatie te verstrekken om de Promotor in staat te stellen de prijs toe te kennen. De Promotor behoudt zich het recht voor om de prijs opnieuw toe te kennen aan geldige inzendingen wanneer deze termijn is verstreken en de winnaar zijn of haar prijs niet heeft geclaimd zonder enige aansprakelijkheid op te lopen.

De prijs wordt binnen 28 dagen na ontvangst van de prijsclaim verzonden.

Aankopen zijn niet nodig en inzendingen kunnen alleen via Instagram worden gedaan.

7. Onze aansprakelijkheid

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor onvolledige inzendingen (die naar eigen goeddunken kunnen worden gediskwalificeerd) of inzendingen die niet binnenkomen voor de opgegeven sluitingsdatum.

Door deel te nemen aan de promotie, stemmen Deelnemers ermee in zich te houden aan deze regels en aan de beslissingen van de Promotor die definitief zijn in alle zaken met betrekking tot de promotie.

Bulkinzendingen gemaakt door handel, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd. Als blijkt dat een deelnemer een computer gebruikt om dit te omzeilen door bijvoorbeeld ‘script’, ‘brute force’ of een ander geautomatiseerd middel te gebruiken, worden de inzendingen van die persoon gediskwalificeerd en wordt elke toegekende prijs nietig verklaard.

Er zijn geen geld of andere alternatieven voor de vermelde prijzen. Tenzij schriftelijk is overeengekomen met de Promotor, worden de prijzen alleen rechtstreeks aan de winnaars toegekend.

8. Promotor

De Promotor behoudt zich het recht voor om de prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen in geval van onbeschikbaarheid als gevolg van omstandigheden buiten de wil van de Promotor.

De Promotor behoudt zich het recht voor om alle inzendingen/claims te verifiëren, inclusief maar niet beperkt tot het vragen naar adres- en identiteitsgegevens (die de deelnemer binnen 14 dagen na verzoek moet verstrekken). De Promotor kan weigeren een prijs toe te kennen of een recht op een prijs in te trekken en de deelnemer diskwalificeren wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat: (i) er een schending is geweest van deze voorwaarden of instructies die deel uitmaken van de deelnamevereisten van de promotie; (ii) een deelnemer een oneerlijk voordeel heeft behaald door deel te nemen aan de promotie; of (iii) een deelnemer heeft gewonnen met frauduleuze middelen. De Promotor is de uiteindelijke scheidsrechter bij beslissingen en deze zijn bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

9. Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot Deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving betreffende gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij (anders dan de agentschappen van de Promotor met het oog op service en implementatie van de promotie en prijzen) zonder voorafgaande toestemming van de Deelnemer. Gegevens worden overgedragen in overeenstemming met het privacy beleid van Princes en Magioni.

10. Fraude, misbruik en andere strafbare feiten

In het geval van omstandigheden buiten de controle van de promotor, of waar fraude, misbruik en/of een fout (mens of computer) de goede werking van deze promotie beïnvloedt, en alleen wanneer de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt de promotor zich het recht voor om de promotie of deze algemene voorwaarden in elk stadium te annuleren of te wijzigen, maar zal er altijd naar streven het effect voor deelnemers te minimaliseren om teleurstelling te voorkomen.

11. Social media

De winnaars worden op 15-11-2023 bekendgemaakt via het Instagram-verhaal van @Princes_NL en @magionipizza en stemmen ermee in dat hun Instagram-naam wordt gedeeld op haar sociale en online platforms.

Promotor: Princes Foods Besloten Vennootschap maatschappelijke zetel Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 32045886.